23948sdkhjf

Omtag för Lundbyleden

Lundbyleden i Göteborg är på banan igen. Enligt nuvarande planer skickas förfrågningsunderlag för en totalentreprenad ut i maj 2021 med tänkt byggstart i början av 2022.

För ungefär två år sedan fick Veidekke Trafikverkets uppdrag att bygga om Lundbyleden i Göteborg. Uppdraget var tvådelat, först en projekteringsfas följd av en option på en efterföljande entreprenadfas där slutsumman beräknades landa på cirka 1,3 miljarder kronor.

När entreprenadfasen väl skulle sättas igång konstaterades att kostnaden skulle bli betydligt högre än så. Det medförde att finansiärerna – Trafikverket och Göteborgs Stad – valde att inte gå vidare i upphandlingen, ett beslut som fattades i början av 2020.

Sedan dess har bland annat ekonomin setts över och nu har Trafikverket och Göteborgs Stad kommit överens om att projektet ska slutföras med en ny kostnadsram som enligt Trafikverkets kan landa på drygt två miljarder kronor. Enligt planen inleds upphandling av en totalentreprenad i maj med tänkt byggstart i början av 2022.

Tiden har också använts för att fördjupa kunskapen kring såväl geotekniska förhållanden som hantering av överskottsmassor, exempelvis berg-, jord- och lermassor – även förorenade, samt framtagande av en ny tidplan som innebär färdigställande under 2027.

Ambitionen är att i största möjliga mån återanvända massorna inom projektet. Avsikten är också att upphandla anläggningar som tar emot överskottsmassor dit entreprenören kan leverera massorna. Förhoppningen äår att den lösningen både ska sänka totalkostnaden och ge bättre förutsättningar att säkerställa en hantering som följer alla miljökrav.

Lundbyleden är en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder. Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö.

Projektet ingår i det Västsvenska paketet med målet att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet mellan Brantingsmotet och Ringömotet, möjliggöra stadsutveckling i området vid Backaplan samt bygga ut Bohusbanan till dubbelspår och skapa nya trafikeringsmöjligheter med en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063