23948sdkhjf

Bygger bakom Birsta

Ny järnväg ska byggas mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret, ett uppdrag värt 150 miljoner kronor.

Trafikverket har gett Svevia i uppdrag att  bygga två kilometer järnväg, med enkelspår och två broar, Svevia ska också anlägga anslutande vägar.

– Inledningsvis handlar det om stora mängder jordschaktning och sprängning av berg för att bryta marken där spåret ska anläggas. Bergmaterialet kommer att krossas på plats och återanvändas för att bygga upp själva järnvägsbanken, säger Magnus Skoglund, Svevia, i ett pressmeddelande.

Svevia, som kommer att utföra projektet som en utförandeentreprenad, ska  utföra allt anläggningsarbete upp till näst sista lagret makadam innan själva järnvägsspåret ska anläggas.

– I takt med att järnvägsbanken växer fram ska vi bygga två järnvägsbroar. Den ena över Johannesdalsvägen och den andra över gång- och cykelvägen genom området Maland. Vi kommer också att behöva riva ett par fastigheter och bygga nya anslutningsvägar, lokalgator samt en gång- och cykelväg, säger Magnus Skoglund.

Han lyfter fram riskerna med att arbeta i anslutning till järnväg – särskilt i ett område med pågående verksamhet – spåret ska anläggas bakom Birsta handelsområde och ansluta till SCA containerhamn och Sundsvall logistikpark.

– Säkerheten går alltid först och vi kommer att ha stort fokus på att skapa säkra arbetsmiljöer och att säkerställa så att intilliggande verksamhet kan fortsätta med så liten påverkan som möjligt. I samband med att spåren ska anslutas till varandra kommer tågtrafiken tillfälligt att stoppas.

Projektet kommer att genomföras i flera delar. Enligt Svevia kommer det mesta av deras arbete att utföras under 2021 och 2022.

2023 ska det vara dags för avslutande arbeten, inklusive plantering.

– Just nu arbetar vi för att finslipa planeringen av uppstarten. Projektet består av flera delar och flera olika typer av anläggningsarbete som behöver utföras parallellt och i rätt ordning för att det ska bli ett effektivt och framgångsrikt projekt, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Arbetet dras igång i månadsskiftet april-maj och i mitten av 2024 ska allt vara klart.

Det nya spåret ska avlasta Ådalsbanan och förhoppningen är att få effektivare godstransporter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11