23948sdkhjf

Innovationspris till plattform för samlad geoteknisk information

En digital geoteknisk förvaltningsplattform förväntas ha mycket goda förutsättningar att ge en snabbare och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen. I varje fall, enligt Infra Sweden 2030, som därför tilldelat Tyréns förstaplatsen i innovationstävlingen Infra Awards.

– Fantastiskt kul att få gehör för det behov som vi sedan länge har identifierat. Precis alla delar i transportsystemet byggs på jord eller i berg, vilket kräver kunskap om de geotekniska förhållandena. Förvaltningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda på den skatt som finns i både tidigare undersökningar och de som varje dag fortsätter att samlas in. Möjligheten att utnyttja de smarta analyser som den pågående digitaliseringen medför blir därmed större, säger Mats Svensson, affärsutvecklare Tyréns.

– En av nyttorna är att vi då kan vara proaktiva i exempelvis drift och förvaltningen och genom analyser och samkörning med data från monitorering med olika typer av sensorer kan vi förhindra tåg- eller vägavstängningar på grund av skred. Vår lösning är en webbportal som för alla aktörer i projektering och byggskede kommer att utgöra ett nav i kommunikationen av all tillgänglig geotekniskt relaterad information, säger Mats Svensson.

retaget beskriverrvaltningsskedet som dagens svagaste länk i kedjan och att avsaknaden av metoder och system för hantering av data innebär att stora värden går till spillo. Syftet har därför varit att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem, vilket utlovas få en positiv påverkan på kommande infrastrukturprojekt. Den nya modulen ska bland annat kunna hålla reda på installerade geokonstruktioner, till exempel pålar, permanenta sponter och stag.

I slutänden blir det, enligt Tyréns, att den prisbelönta förvaltningsplattformen spar både tid och pengar inom projektering, byggande och förvaltning.

Läs mer här om hur tekniken använts vid ett större saneringsjobb.

Juryn motiverar sitt val så här:

"Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred implementering."

Vinsten ger oss alla råg i ryggen inför kommande utvecklingsarbete kring vår geotekniska förvaltningsplattform, säger Olof Friberg,Tyréns GIS-strateg.

Utöver 100 000 kronor i prispengar att investera i projektet, får Tyréns även stöttning från Infra Sweden 2030 för att ansöka om stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Infra Sweden 2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas och har vid det här laget hunnit få sex år på nacken. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen med KTH som programkoordinator.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.268