23948sdkhjf

Svårt att trygga stadsgator med byggtrafik

Den som vill öka säkerheten för cyklister och fotgängare vid byggutfarter får något att bita i. Det framgår av en forskningsrapport från VTI som har svårt att hitta enskilda lämpliga lösningar, tvärtom är slutsatsen att det behövs en kombination av flera olika åtgärder.

De platser där byggtrafik möter oskyddade trafikanter har länge pekats ut som potentiellt farliga. Bland annat har trafikkontoret i Göteborg konstaterat att man under åren 2016–2019 hade flera dödsfall i kommunen på dessa platser.

För att beskriva nuläget och förbättringspotentialen inom olika områden drogs ett omfattande forskningsprojekt igång med litteraturstudier, olycksanalyser och genomgång av styrdokument.

För att utvärdera olika tekniska lösningar har fältstudier genomförts i såväl ett testområde som vid en befintlig byggutfart. Fältstudierna har bland annat omfattat manuella observationer, intervjuer och analyser av trafikanters rörelsemönster utifrån data insamlade med ett 3D-kamerasystem.

Läs mer om testerna här.

En forskningsrapport som nu presenteras av VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, visar att de utvärderade teknik- och produktlösningarna i infrastrukturen riktade mot cyklister har en begränsad möjlighet att förbättra säkerheten vid byggutfarter. De har liten effekt på cyklisternas hastighetsanpassning, uppmärksammas inte alltid och är svåra att tolka för cyklisterna.

En slutsats i rapporten är att det mest effektiva vore att synliggöra själva fordonet på ett bättre sätt – antingen genom varningslyktor eller med ett system som på annat sätt hjälper cyklisterna att titta åt rätt håll. En annan möjlighet är sådant som omedvetet påverkar cyklisten till ett mer trafiksäkert beteende, som vägmarkeringar.

Det som, enligt forskarna, har störst potential att rädda liv är dock en kombination av åtgärder i och utformning av motorfordonen, förarutbildning samt säkerhetssystem.

Men i rapporten betonas också vikten av att riktlinjer som redan fastställts också efterlevs. I just Göteborgs fall föreslås exempelvis att gällande trafikföringsprinciper tillämpas i större utsträckning för att styra byggtrafikens rutter och tidpunkter så att konflikter med oskyddade trafikanter kan undvikas eller minimeras. Ytterligare en åtgärd är att byggutfarter alltid utformas så att inga skymmande föremål finns i de så kallade sikttrianglarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078