23948sdkhjf

Miljonstöd till analysverktyg i stadsmiljö

Hur påverkas tätorternas kulturmiljöer av förändringar i infrastrukturen? Möjligen kan ett digitalt analysverktyg knäcka den nöten. Men först måste verktyget skapas, vilket ska ske de närmaste två åren med hjälp av ett stöd från Formas på 3,9 miljoner kronor.

Infrastrukturplanering kan få stora – både positiva och negativa – effekter för städernas kulturmiljöer. Det kan handla om både direkt påverkan på värdefulla miljöer och mer sekundära effekter i form av bullerskyddsåtgärder eller påverkan på siktlinjer längs med stadens gatustruktur och människors möjligheter att röra sig i staden, säger Emy Lanemo, teamchef för kulturmiljö på Norconsult.

Norconsult ingår tillsammans med Chalmers, Calluna, Trafikverket och Göteborgsregionen i en grupp som beviljats 3,9 miljoner kronor från Formas för att under perioden 2022-2023 utveckla ett digitalt verktyg som ska klara att integrera socioekonomiska analysmetoder med metoder som hanterar grön infrastruktur, exempelvis ekologiska samband och ekosystemtjänster, liksom kulturhistoriska värden och funktioner.

Målet är att det i slutfasen ska vara möjligt att förutse såväl positiva som negativa effekter kopplade till förändringar av transportinfrastruktur i stadsmiljöer.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till att ny vetenskaplig kunskap om stadsplanering, digitalisering och konsekvensanalys omsätts i ett operativt verktyg riktat till trafikplanerare vid Trafikverket, regioner och kommuner samt till teknikkonsulter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11