23948sdkhjf

Lera på båt kan främja återanvändning

Transport av schaktmassor kan vara ett sätt för svenska hamnar att stärka sin ställning i en cirkulär ekonomi. Ett testprojekt med kalkstabiliserad lera i södra Sverige visar att det inte bara är fullt möjligt utan också bra för både miljön och ekonomin.

Shrek är nog för de flesta ett grönt träsktroll som förtrollade biopubliken med start 2001 och med ett flertal uppföljare under de år som följde. Det är tveksamt om det tvååriga forskningsprojektet Shrek – Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi – når samma kultstatus, men förhoppningarna finns.

Projektet finansieras av Trafikverket och är ett samarbete mellan VTI, forskningsinstitutet SSPA, Ragn-Sells, Trelleborgs hamn, Hallands hamnar, Norrköpings hamn, Oslo hamn, Kretslopp och Vatten samt Avfall Sverige.

Syftet är att hitta tillfällen där sjöfart är lämplig för att möjliggöra återanvändning av material, exempelvis jord- och schaktmassor som har god potential att återanvändas i nya bygg- och infrastrukturprojekt.

Denna typ av material läggs i hög grad på deponi i dag i stället för att återanvändas. Genom att använda dem och på så sätt ersätta nybrutna jungfruliga massor kan stora miljöbesparingar uppnås. Dessutom handlar det om tunga och stora volymer av lågvärdigt gods vilket motiverar användning av sjöfart, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare för Shrek och senior forskare på VTI.

En fallstudie med sjötransport av kalkstabiliserad lera från Skepplanda, strax norr om Göteborg, till Trelleborg har gett mersmak. Bedömningen är att satsningen varit positiv både för miljön och för ekonomin.

I projektet skeppade OP Ship kalkstabiliserad lera från Ragn-Sells anläggning i Skepplanda till Trelleborgs hamn där leran skulle användas vid utbyggnaden av hamnen.

Enligt projektet minskade sjötransporterna utsläppen av koldioxid med mer än 70 procent jämfört med lastbil. Sjöfartsalternativet blev dessutom 25 procent billigare, bland annat tack vare att det gick att använda returtransporter.

Att utföra transporten av massor på sjön möter inga hinder i sig. Däremot behöver förutsättningarna finnas, tajming och volymer. Men jag ska vara kritisk mot min bransch. Vi behöver bli bättre på att visa på hur enkelt det är att använda sjöfart, så att kunderna ser alla möjligheter som vi kan leverera, säger Jonas Bramsved, logistikchef på Trelleborgs hamn.

Enligt Gregor Loebbert, vd på OP Ship, är lera egentligen optimalt att köra på sjön eftersom den inte är väderkänslig och endast kräver en liten extra rengöring av båten.

Martin Andersson, avdelningschef på Ragn-Sells i Göteborg, faller in i den unisona hyllningskören.

Vi laddar för båttrafiken och ser att jordmassor med fördel kan transporteras denna väg. Intressant är också att ta in betongelement och bränsle via Marieholm samt att köra ut plast och papper till kontinenten.

Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre, det gäller inte minst projekt som ligger i utvecklingens framkant.

Visst merarbete uppstod exempelvis på grund av att transportköparen var ovan att använda sig av sjöfart och att redaren inte hade erfarenhet av materialet. Därtill upplevdes en del pappersarbete som betungande. Det blev också fler inblandade parter jämfört med lastbilstransporter.

Forskarna drar dock slutsatsen att processerna underlättas om de görs oftare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094