23948sdkhjf

Trafikverkets nya dystra prognos för Västlänken

Jätteprojektet kommer att bli 20-35 procent dyrare tippar Trafikverket, som också räknar med förseningar.

Projekt Västlänken, där åtta kilometer järnvägstunnel och tre nya stationer under mark ska byggas i Göteborg, har haft en hel rad problem på sistone.

I januari hävde Trafikverket kontraktet med en av entreprenörerna, som skulle utfört deletapp Haga, med 1 700 meter tunnel, inklusive 250 meter betongtunnel, och en underjordisk station.

I februari fick Veidekke i uppdrag att utföra skyddsarbeten i väntan på en ny entreprenör och i början av juni meddelade Trafikverket att man gör ett rejält omtag – nu delas etappen i i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad, projekteringen tänker man klara själva och jakten på en entreprenör till den första delentreprenaden ska enligt planen vara klar i september.

Det oplanerade stoppet innebär dock att hela projektet riskerar att bli både försenat och betydligt dyrare. Detta konstaterar även Trafikverket, som på torsdagen presenterade en reviderad tid- och kostnadsanalys för projektet.

Enligt ett pressmeddelande gör man bedömningen att hela Västlänken bör kunna tas i drift under åren 2029-2032, med mest trolig sluttid 2030. 

Trafikverket tror att delar av projektet kommer att kunna färdigställas tidigare. Detta ska göra det möjligt att tillföra kapacitet genom att skapa en tillfällig säckstation för Göteborgs centralstation, som ska kunna tas i bruk 2026, som man tidigare planerat.

– Vi har arbetat intensivt och fokuserat på analys och bedömningar för att kunna landa i en uppdaterad prognos. De risker som fallit ut och att nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften gör att Trafikverket idag bedömer att vi behöver planera för en senarelagd sluttid, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken, i ett pressmeddelande.

Vad gäller kostnaderna tror man att dessa kommer att öka med 20-35 procent.

I ursprungsbudgeten gjordes bedömningen att hela kalaset skulle kosta 20 miljarder kronor, i 2009 års prisnivå.

Nu tror Trafikverket att det hela kommer att kosta 24,1-27,1 miljarder, och landar i en trolig kostnad på 25,7 miljarder.

Man räknar då med att ursprungsbudgeten motsvarar 28,4 miljarder i dagens prisnivå och att det nya spannet motsvarar 34,3-38,5 miljarder. Trafikverket landar i att den troliga totalkostnaden i dagens prisnivå blir 36,5 miljarder.

Enligt Trafikverket innebär prognosen ett antal kvalificerade antaganden kring osäkerheter och förutsättningar, till exempel när det gäller materialkostnader och arbetskostnader.

Man hänvisar också till osäkerheter kring ännu inte upphandlade kontrakt och att etapp Haga måste startas om.

– Vidare har vi fortfarande oenighet med entreprenören i delprojekt Korsvägen om färdigställandedatum.

– Vi har god framdrift i de flesta delar av projektet men som analysen visar har vi fortsatt utmaningar och osäkerheter, säger Bo Larsson.

Trafikverket aviserar också att man kommer att göra en uppdaterad bedömning när det gäller finansieringen.

Projektet finansieras genom Västsvenska paketet. Det arbetet ska enligt Trafikverket fortsätta men diskussion om tänkbara alternativ kommer att hållas under hösten, med parterna inom paketet.

I paketet ingår förutom huvudmannen Trafikverket även Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, och Västtrafik.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064