23948sdkhjf

Kajs klarar klurig kilometer

| Av Ulrika Andersson | Tipsa redaktionen

En liten väg kan bli ett nog så stort uppdrag, åtminstone om man klämmer in allt från sandpartier och nedpressning av berg i myr  till belysning, VA och kantsten på en enda kilometer. – Det enda som fattas är bro och trafikljus.

Vännäsby. Umeälven ligger djup bara några meter ifrån en utdömd väg i Vännäsby. Vägräcket lutar betänkligt på den lilla vägen som slingrar sig förbi ett vitt och fridfullt litet kapell med tillhörande kyrkogård.

Graven väntar även den lilla vägen, återkommande mätningar visade att det inte är rimligt att reparera den och rasrisken bedömdes vara så stor att Trafikverket helt sonika beslutade sig för låta dra en helt ny väg bakom kyrkan och, så småningom, riva den gamla.

Arbetet med den nya vägen är i full gång på andra sidan kyrkan, den dras från Vännäsby till Vännäs, upp genom skogen och över gammal åkermark. Kommunen tog också tillfället i akt att lägga nya ledningar för vatten och avlopp, båda uppdragen gick till Svevia, som i sin tur städslade Kaj Johansson Åkeri för vägbygge och schakter.

Arbetet påbörjades i november 2015, och byggarna är inne på upploppet när Leveranstidningen Entreprenad hälsar på i augusti.

Läs också: Rör med restriktioner

– Det går för högtryck, vi är nog uppe i 20 man på plats just nu, säger Per-Jonas Johansson, vice vd och delägare i Kaj Johansson Åkeri

Projektet är förvisso litet, det handlar trots allt bara om ungefär en kilometer väg. På dessa tusen metrar har man dock lyckats klämma in det mesta i entreprenadväg.

– Det är en helt ny väg, nya vatten och avloppsledningar , nya vatten- och avloppsledningar, kantsten, belysning, insynsskydd, bullerplank, vägtrummor, busshållplatser, smidesgrind, granitstolpar, vägtrummor, busshållplatser, nedpressning av berg i myr, tryckbankar som ska hålla emot och ett elljusspår ska dras om, vi måste dessutom hela tiden mäta vad som händer i marken, säger Svevias platschef Fredrik Axelsson.

– Det är ett stort jobb men komprimerat på en liten sträcka, det enda som fattas är bro och trafikljus, ler han.

Kaj Johansson Åkeri anlände till platsen i vintras, fällde träd och började schakta för vägen, som ska bli åtta meter bred, tvåfilig med trottoar.

– Vi kommer att schakta ut totalt 43 000 kubikmeter, säger Per-Jonas Johansson.

Sträckan är kort men fullpackad med geotekniska utmaningar, byggarna måste därför vara på tårna hela tiden.

– Det är sand, silt, myr – sten finns men inget berg eller stora block , säger Thomas Nordlander, Kaj Johansson Åkeris platschef på projektet.

Läs också: "Det är en helt fantastisk spont"

– Det är väldigt skiftande, från riktigt idealiskt till jättedåligt, säger Fredrik Axelsson.

Vägen dras över två myrar. Cirka 300 meter byggs över en tjärnmyr där man fått gå på skrå, schakta ur på ena sidan och gräva ur och fylla upp med berg på den andra.

Den andra myren, cirka 100 meter lång, går över en ravin och har grävts ur en liten bit i taget.

– Vi grävde ur 2,5 meter och pressade ned berg till dess att det tog stopp, säger Thomas Nordlander.

Att pressa ner myren med berg samtidigt som man gräver sig fram ska dels säkra den framtida vägen, dels göra det möjligt att ta sig fram med maskinerna i blötan.

Bergmaterialet finns nära till hands, det hämtas från Kaj Johanssons egen täkt vid Starberget i Vännäs, totalt räknar Kajs med cirka 50 000 kubikmeter fyllnadsmassor.

Med berget i botten försågs den utgrävda myren med mätutrustning av olika slag, peglar ska till exempel visa om, eller kanske snarare hur, marken sätter sig.

– Vi har också satt portrycksmätare på 9, 11, 13 och 15 meters djup för att mäta trycket, risken är annars att vi får en falsk bärighet när tyngden vilar på vatten, förklarar Thomas Nordlander,

Läs också: Motsatsernas maskin

Mätningarna ska ge geoteknikerna en bild av hur vägkroppen beter sig och om och när den är redo för ytterligare bördor.

– Vi måste vänta in sättningarna och få klartecken innan vi kan lägga på fler lager, säger Thomas Nordlander.

Parallellt med nedpressningen byggdes också tryckbankar på sidorna.

– Vi har rullat ut geotextil geotextil och geonät och lagt på ett lager berg, sedan fyllde vi på med schaktmassor , säger Thomas Nordlander.

Tryckbankarna ska stötta vägkroppen så att den inte glider ut i sidled, även de förses med peglar.

Vägkroppen, som vilar på den nedpressade myren, kontrolleras minutiöst och står stadigt jämfört med tryckbankarna. Tryckbankarna har fyllts upp parallellt med vägen och har totalt varit cirka två meter höga. De har dock satt sig rejält, ett bevis så gott som något på att det är viktigt att vara noggrann med lagren.

Läs också: ”Så här stark har den aldrig varit”

– Vi måste fylla upp vägen under kontrollerade former, konstaterar Thomas Nordlander.

Det kan ta 2-10 dagar innan ett lager – ofta cirka 60 centimeter tjockt – anses vara så stabilt att det går att lägga på ytterligare bergkross.

– Vi ska uppnå åtta meter totalt, nu har vi cirka 1,5 meter kvar till färdig väg, säger Thomas Nordlander.

Byggarna började fylla upp myren i våras, när det var som intensivast stod sex grävmaskiner till tjänst, till det kommer dumprar, lastbilar, vältar med mera.

– Som mest har vi haft tio maskiner igång samtidigt, säger Per-Jonas Johansson.

Markerna kring kyrkan är dock inte bara blöta. Mellan myrarna är det plötsligt snustorrt, sandhögar reser sig höga mellan tjärnen, som grävts ur och fyllts upp, och ravinen där tryckbankarna sjunker ner i myrmarken.

– Under åkern är det bara sand, säger Thomas Nordlander.

Naturens nycker under tusentals år har lett till de varierande underlagen längs med älven. Den mänskliga faktorn har dock också gjort avtryck i markerna, på ett ställe dök en gammal skrottipp oväntat upp.

Läs också: ”Vi hade inte tänkt att starta så ”pang bom”, men så blev det”

– Vi visste inte att den låg där innan men vi tog prover och körde massorna till deponi, det blev ett litet avbrott men det löste sig, kommenterar Fredrik Axelsson.

Ett annat människoverk byggarna måste ta hänsyn till var högspänningsledningen som går över myren.

– Vi har fått sätta in mindre maskiner och har haft vakter och elsäkerhetsledare, kommenterar Thomas Nordlander.

Arbetet med vägen pågår intensivt under sensommaren, det är bara ett par månader kvar innan vägen öppnas för trafik i oktober och all VA ligger redan på plats.

– Vi har lagt den riktigt djupt, det krävdes 8-9 meter för att åstadkomma rätt lutning och vi fick därför göra en förschakt för att komma tillräckligt långt ner, säger Fredrik Axelsson.

De vanskliga markförhållandena innebär dock att det inte ingår i kontraktet att lägga VA över ravinen, endast ett lager asfalt läggs på och kantstenen gjuts inte i betong vid ravinen, den sätts i grus.

– Allt måste sätta sig ordentligt innan all VA kan läggas och innan man kan lägga på sista topplagret, i vårt uppdrag ingår därför bara att schakta och fylla för vägen, och lägga på ett bitumenbundet bärlager, säger Fredrik Axelsson.

Projektet har förändrats en hel del över tid, de tekniska lösningarna har fått justeras allt eftersom, inte minst på grund av de krävande markförhållandena.

– Vi har fått planera om lite, det blev till exempel lite mer material att köra in än det som var tänkt från början, säger Thomas Nordlander.

Han konstaterar dock att även om myrarna är kluriga handlar det ändå bara om att bygga, den stora utmaningen ligger i att få allt att klaffa.

– Eftersom det är en så liten sträcka har man små möjligheter att vara flexibel, hade det varit 1-2 mil hade det varit enklare att fördela och pytsa ut maskiner och folk.

Varje liten förändring får effekter i flera led eftersom varje utförande enhet låser något annat.

– Det blir som en dominobricka, om något händer så att man måste flytta en maskin kan man inte sätta den på något annat ställe och låta den jobba där i flera veckor, det arbetet blir ofta klart på en dag.

– Det kan vara lite besvärligt men vi har fått det att funka bra.

Umeälvens vatten glittrar och Mariakapellets kyrkogård badar i solsken när Leveranstidningen Entreprenad hälsar på. Här ska frid råda, åtminstone ibland, och entreprenörerna måste ta hänsyn.

– Det gäller till exempel att inte vibrera när det är begravning, vi har också flyttat på luncher och fikaraster och jobbar in halva fredagen eftersom det ofta är gravsättning på fredag eftermiddag, säger Thomas Nordlander.

Arbetet sker inte långt ifrån Kaj Johansson Åkeris kontor i Vännäsby, koncernen som helhet har i dag 160 anställda , en omsättning på 250 miljoner och många ben att stå på: moderbolaget Kaj Johansson Gruppen AB heläger Kaj Johansson Åkeri AB, Allmiljö AB, Kaj Johansson Fastighet AB och är delägare i Balsjö Maskin AB, Umestan Företagspark AB och Umeå Makadam AB.

Entreprenadsidan var länge störst, men nya förvärv har gjort att transportsidan knappat in och gått förbi.

– Entreprenad, grus och berg omsätter 100 miljoner i dag, säger Per-Jonas Johansson.

Företaget gör det mesta inom entreprenad, att bryta ny väg är dock inte vardagsmat för Kajs, som oftast arbetar med att rusta upp befintliga vägar.

– Det är snålt med nybyggen, konstaterar Thomas Nordlander.

Trots att det inte är ofta Kajs får liknande uppdrag tycker Per-Jonas Johansson att jobbet passar perfekt.

– Vi har ju egna bergtäkter och all kompetens som krävs, även om det sällan behövs i en och samma entreprenad är det ju faktiskt lite ”vardag”.

Lästips! En senvinter för några år sedan hälsade vi på Kaj Johansson Åkeri på ett uppdrag i Borgafjäll, läs gärna om det här (klicka på länken).

--------------------------------------------------------------------------------

Entreprenadbranschens egen tidning!

Följ oss på  Facebook, InstagramTwitter och Youtube! :)Mer om: Reportage
Håll dig uppdaterad med Entreprenad
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Fjärrstyrda lastare kan revolutionera virkeshantering

Fjärrstyrda lastmaskiner kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Den övertygelsen står bakom ett utvecklingsprojekt där bland annat Mittuniversitetet, Volvo och SCA samarbetar med målet att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler.

Peab helägare i stombyggare

Smidmek, som redan är en väsentlig del i Peabs utbud av bland annat förtillverkade stommar i stål och betong ägs nu i sin helhet av Peab.

Forskningsmiljoner till byggsäkerhet

Jan Johansson, vid Luleå tekniska universitet, tilldelas 3 277 000 kronor av Afa Försäkring för att kartlägga internationell forskning inom säkerhet kopplad till byggverksamhet, erfarenheter från säkerhetsparker och säkerhetsarbete i svensk byggindustri.

Säkrare kranlyft med AI

NCC har identifierat tunga lyft med kranar som ett högriskområde. Därför samarbetar företaget nu med bland annat Edins Byggkranar och Microsoft för att testa möjligheterna att öka säkerheten med hjälp av AI-teknik.

Reportage
Rör med restriktioner

Nyhetsbrev

Finsk importör tar över Beck Maskin i Sverige

Beck Maskins svenska verksamhet får finsk ägare. Det är maskinimportören KH-Koneet Group som tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Beck Maskin Sverige AB.

Arkiv

Magni saluförs av Kranlyft i England

I april blev Kranlyft exklusiv distributör för Magnis produkter på den svenska marknaden. Sedan 1 november har uppdraget utvidgats till att även omfatta södra England.

Säkrare i gruvan med sydafrikansk hjälp

Gruvbrytning och tunneldrivning under jord ska bli ännu säkrare i Sverige, lovar Epiroc, som nu lanserar sydafrikanska New Concept Mining på den svenska marknaden – ett nyligen förvärvat företag som specialiserat på främst bergförstärkning i tuffa miljöer.

Reportage
"Det är en helt fantastisk spont"

Den färgsprakande skyskrapan drar blickarna till sig. Frågan är dock om inte grunden är minst lika intressant.

Koldioxidfri cement

Budet på Cramo är holländskt

Reportage
Motsatsernas maskin

Pontus Eriksson trivs i sin lilla men urstarka och skräddarsydda storstadsmaskin – den kritvita Hydreman har bland annat fått lastbilstuta, specialstol, klädd hytt och inbyggd ”dammsugare”.

Professor prisas för autonoma drönare

Slarv dödar på bygget

Slarv är den enskilt viktigaste orsaken till olyckor på byggarbetsplatserna. Det anser sju av tio chefer inom stadsbyggnad, enligt en färsk Novus-undersökning som utförts på uppdrag av Byggcheferna.

Det fastnade ni för i veckan

Branschen fick sina fiskar varma. det tisslades om uppköp och det byggs och renoveras samtidigt som konkurserna ökar-- mycket att läsa på entreprenad.com alltså, men vad lästes allra mest? Svaret finns här!

Cramo förhandlar med ny ägare

Cramos ägare står inför ett intressant dilemma. De har att ställning till ett uppköpsbud från en icke namngiven aktör som uppenbarligen vill växa snabbt i bland annat norra Europa.

Olofsfors prisade på hemmaplan

Inlandsbanan testas för tunga transporter

Nu ska förutsättningarna för fossilfria transporter av kalk och makadam mellan Orsa och Gällivare utredas gemensamt av LKAB och Inlandsbanan.

Redskapstillverkare gör gemensam sak

Siljum Mekan och Götene Ufo är sedan 1 november helägda av det nybildade holdingbolaget Guse som ägs gemensamt av de tidigare ägarna till de två redskapstillverkarna.

Sista versen närmar sig för BT Kemi

Vecka 47 inleds arbetet med att sanera det södra BT Kemi-området. Inledningsvis hämtas jord- och betongprover från det förorenade området. Resultatet av testerna ska göra det möjligt att skräddarsy en saneringsanläggning för de förorenade massorna.

Volvos ellastare på tysk kundtest

I 34 år har Leick Baumschulen varit kund hos Volvo CE. Företaget har sin bas inte mer än en halvtimme från den fabrik i Konz där Volvos eldrivna hjullastare ska börja produceras i mitten av 2020. Dessutom testkör nu Leick som första företag i världen den kommande lastarmodellen.

Transportföretagen tar över Vintervägforum

Bärigare broar i Norrbotten

Hur macho är det i gruvorna numera?

Är kvinnor både problemet och lösningen eller är det vissa män som borde skärpa sig? Lisa Ringblom på Luleå Tekniska Universitet har undersökt jämställdhetsarbetet i de svenska gruvorna och hon har en helt annan bild.

Hon blir ny kommunikationschef på WSP

Hon är Hydroscands nya vd och koncernchef

Svevia bygger i Norrköping

Fler slangbussar i Stockholm

SSM internrekryterar vd

Han tar över vd-stolen i Xylem Sverige

Ledare: Prislapp med frågetecken

Utbyggt slutförvar i Forsmark godkänt

Han tar över som Sandvik-chef

Våtmarker återställs

Hydroscand lanserar e-handel i Sverige

Hydroscand utökar i Göteborg

Se alla Företagens egna nyheter

Behöver du uppdatera dina bakljus?

Lys upp din vardag

Högkvalitativ Fatpump från FLUX

Personlarm GSM/GPS

Vinga - robust varningsljusramp

Håll dina extraljus fräscha

Idrott ska inte vara en klassfråga!

Akustisk backvarnare

KIPP ställer ut på Elmia Subcontractor 12-15/11

Skydda ditt startbatteri

Pontus Överhem – chef för nytt affärsområde på Linotol

Ljustest - Vi har två vinnande ljusramper

Enkelt att uppgradera extraljus till LED-ljus

Utmärkt elektriskt skydd - Vulktejp

Starthjälp Startbooster

Kipp pratar om LONG-LOK

Vill du vinna en Linear 18 Elite?

Självsugande centrifugalpump för industrier

Känn dig tryggare på arbetsplatsen - Brandfilt från Nexa

Bli guidad i belysningsdjungeln

Buntband med ståltunga

Möt Metso på Euro Expo

Vilken extraljusramp passar dig och ditt fordon?

Sidomarkering och positionsljus

Lastmotstånd - koppla in LED

Sänd till en kollega

0.341