23948sdkhjf

Bättre trafiksäkerhet efter certifiering

2014 togs beslutet att inrätta en certifiering av vägmarkeringsmaterial för de nordiska länderna. En testomgång som inleddes i Danmark hösten 2015 visade att en stor del av materialen inte klarade ställda krav, något som förändrats radikalt sedan certifieringen infördes.

Det ställs andra krav på vägmarkeringsmaterial i de nordiska länderna än i övriga EU. Kallare vintrar, mer snö, användning av dubbdäck och intensivare vinterunderhåll påverkar säkerheten avsevärt med avseende på bland annat friktion och så kallad retroreflexion, det vill säga hur stor del av fordonsljuset som reflekteras tillbaka.

För att förbättra säkerheten på vägarna har trafikverken i Sverige, Norge, Danmark och Island gått samman och etablerat ett certifieringssystem anpassat för det kyliga nordiska klimatet.

Beslutet att inrätta en certifiering togs 2014. Sedan dess har systemet successivt introducerats i de nordiska länderna. De officiella godkännandena hanteras av Ramboll och VTI, Statens Väg- och transportinstitut, via den samägda organisationen Nordic Cert, där ambitionen är att certifieringen ska vara grundlig, öppen och fullt dokumenterad.

Vi har med tillverkare från hela Europa, som i regel också är med i andra länders certifieringssystem. De återkopplingar vi får på vårt system är mycket positiva och det anses vara professionellt och öppet, säger Trond Cato Johansen, projektledare på Ramboll och chef för Nordic Cert.

Vi har kring 530 material på provfält i Norge, Sverige och Danmark. Island kom med i systemet i år. Vi har även i uppdrag att kontrollera i fält att entreprenörerna verkligen använder certifierade material, säger Trond Cato Johansen.

Hans bedömning är att certifieringen och den tillhörande klassificeringen har gett resultat – dels genom en märkbar förbättring av produktkvaliteten och dels genom positiva sidoeffekter.

För att ett material ska bli certifierat i en hög P-klass måste det klara höga tekniska funktionskrav under en lång period med tung trafikbelastning. De första åren blev få material godkända, men tillverkarna har satsat på produktutveckling och återkommer nu med allt mer högklassiga material. Detta är mycket viktigt för den allmänna trafiksäkerheten. Förutom att vi får bättre kvalitet på vägen ser vi att hela branschen, inklusive trafikverken, får en förbättrad kompetensnivå, säger Trond Cato Johansen.

Läs mer om hur arbetet med klassificeringen utvecklats här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063