23948sdkhjf

Trafikverket tillbakavisar kritiken

Transportstyrelsen har ifrågasatt Trafikverkets sätt att hantera säkerheten på vägarbetsplatser. – Det är bra att de är på hugget, svarar Trafikverket.

Transportstyrelsen skrev nyligen i en rapport att det verkar som om Trafikverket inte fullt ut följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om att trafik i första hand ska ledas om så att den inte passerar ett vägarbete. 

Enligt Trafikverket finns det dock ingen anledning till oro.

– Vi följer självklart reglerna, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

– Omledning är alltid förstahandsalternativet – men det är ett tveeggat svärd.

Han hävdar att Trafikverket tar det ansvar som kan förväntas av myndigheten och att det normalt sett finns ett rimligt skäl när man väljer att inte leda om trafiken.

–  Det finns inte alltid möjligheter att leda om trafiken och även om det finns andra vägar har de inte alltid den kapacitet som krävs – det kan bli fullkomligt kaos.

I rapporten noterade Transportstyrelsen också att de kontroller Trafikverket gör av sina vägarbetsplatser visar att det finns stora brister, men att upptäckterna inte verkar leda till systematiska förbättringar.

Enligt Bengt Olsson uppdagas det förvisso en hel del brister när Trafikverket gör sina oannonserade inspektioner.

– Men det är bra att vi hittar brister – för då kan vi komma tillrätta med dem.

Han uppger att Trafikverket jobbar hårt med att skapa en kultur där alla brister, stora som små, ska rapporteras.

– Om vi inte hittat några brister hade vi inte gjort vårt jobb, och vi jobbar självklart med systematiska förbättringar.

Transportstyrelsen fastslår i sin rapport att ansvaret för säkerheten för de som jobbar på eller vid vägen vilar tungt på väghållaren.

Bengt Olsson håller med, men betonar att det handlar om ett samspel.

–  Det är ett finmaskigt nät där 5-6 instanser måste samarbeta.

Han ser en arbetsuppdelning där Trafikverket, enligt lagen om offentlig upphandling, ställer kraven – till exempel på en plan för säkerheten på arbetsplatsen, och där entreprenören ska leverera sådana planer och sedan följa dem.

Trafikverkets huvudprojektledare å sin sida åläggs att följa upp säkerhetsarbetet, frågan ska tas upp på varje byggmöte och beställaren ska också genomföra flygande inspektioner för att säkerställa att allt fungerar.

– Men att genomföra åtgärderna ligger på arbetsgivaren och de regler som finns måste efterlevas, noterar Bengt Olsson.

Transportstyrelsen konstaterar i sin rapport att antalet faktiska olyckor är rätt litet, men att den upplevda otryggheten är stor bland dem som jobbar ute på vägen.

Bengt Olsson anser att Trafikverket jobbat hårt för att dra sitt strå till stacken för en säkrare arbetsplats, men också att den som känner sig rädd på jobbet främst ska vända sig till sin arbetsgivare.

– Det är en arbetsgivarfråga, sedan kan det tas upp på byggmötet för att se hur man kan öka säkerheten.

Trafikverket måste som väghållare tillgodose flera motstridiga intressen – den säkraste vägarbetsplatsen är ju en helt utan trafik, samtidigt som trafikflödet inte kan strypas helt.

–  Vi försöker ha en balans – det finns säkert saker vi behöver göra bättre men jag tror att det i det stora hela fungerar ganska väl, säger Bengt Olsson.

Han konstaterar att Transportstyrelsen är Trafikverkets tillsynsmyndighet och betraktar rapporten som både välkommen och nödvändig.

– Det är bra att de är på hugget – det är inte alltid vi håller med dem,  men om vi slirat vid sidan om får vi chansen att åtgärda bristerna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11