23948sdkhjf

Nissastigen ett steg närmare upprustning

2026 är tänkt byggstart för en upprustning av Nissastigen mellan Gislaved och Smålandsstenar. Tyréns har just upphandlats för att ta fram vägplaner och bygghandlingar.

Nissastigen, eller Riksväg 26 som är den officiella benämningen, har sina brister. Det gäller i hög grad sträckan mellan Smålandsstenar och Gislaved som saknar mittseparering, har få lämpliga omkörningssträckor och bristfällig sikt. Därmed är högsta tillåtna hastighet satt till 80 kilometer i timmen. Dessutom finns brister i området vid sidan av vägen – bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Tanken är dock att med tänkt byggstart 2026 förbättra situationen en gång för alla. Vägen ska byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 kilometer i timmen. Enligt nuvarande planer blir det minst två omkörningssträckor i vardera riktningen.

För att minska olyckorna anläggs ett viltstängsel längs hela sträckan som också kompletteras med en gång- och cykelväg på dryga fyra kilometer mellan Smålandsstenar och Kappeled.

Tyréns har nu fått Trafikverkets uppdrag att utreda och ta fram de vägplaner och bygghandlingar som behövs för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.

Bland utmaningarna lyfts sträckan norr om Smålandsstenar fram, där vägen passerar ett vattenskyddsområde samt hur boendemiljön för närliggande bebyggelse intill vägen ska kunna förbättras.

– En utmaning i uppdraget är att anpassa omkörningssträckorna till hur närområdet ser ut, med många intilliggande fastigheter och ån Nissan rinnande på östra sidan om vägen, säger Viktor Åkesson, uppdragsansvarig på Tyréns i Jönköping.

Tyréns ansvarar för att uppföra två vägplaner med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning. Bland annat ingår uppdrags- och projekteringsledning, vägutformning, avvattning, geoteknik, miljö, landskap, buller, klimat och vägteknik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078