23948sdkhjf

Så här ska Ringhals rivas

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden för nedmontering av reaktortankar och dess inre delar samt bränsleställ i Ringhals 1 och Ringhals 2. Med det tecknade avtalet, står det klart att de radioaktiva delarna ska nedmonteras år 2023.

- Vattenfalls uppdrag är att montera ner och omhänderta uttjänta reaktorer och andra komponenter på samma sätt som de har drivits, säkert och effektivt. Avtalet med Westinghouse Electric innebär att det är klart hur de stora radioaktiva komponenterna i Ringhals 1 och 2 ska tas om hand och detta sätter även ramarna för övriga avvecklingsarbeten i anläggningen. Jag är stolt över att Vattenfall tar ansvar för kärnkraftens hela livscykel och jag välkomnar Westinghouse Electric som samarbetspartner, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar.

Vattenfall fick många bra anbud för arbetet, men valet föll på Westinghouse Electric eftersom de var de bästa utifrån utvärderingskriterierna. Kontraktet är en totalentreprenad, där leverantören ansvarar för hela arbetet och uppfyller Vattenfalls krav.

- Vi är tacksamma för Vattenfalls fortsatta förtroende för hela vår livscykelkapacitet inom kärnkraft. ASEA Atom, som idag är Westinghouse, byggde Ringhals 1 och Westinghouse byggde Ringhals 2. Med detta avtal sluter vi cirkeln med säker demontering av reaktorerna, säger Aziz Dag, vd för Westinghouse Electric Sweden.

Det fysiska arbetet med nedmontering av aktuella komponenter startar tidigast april 2023. Avtalets värde uppges inte, men det handlar om ett flertal hundra miljoner kronor.

Hur rivningen ska genomföras

Först kapas interndelarna på Ringhals 1 och sedan på Ringhals 2. Interndelarna är de mest radioaktiva och plockas därför ned först. Syftet är att få undan så mycket radioaktivititet som möjligt från anläggningarna. Arbetet sker med fjärrstyrda verktyg under vatten som skyddar från strålning.

Nästa steg i rivningen är att kapa reaktortankarna med start på Ringhals 1. Då är vattnet tömt och tanken täck med ett lock. Tanken skärs i ringar uppifrån och ner, också med fjärrstryrd utrustning. Bränsleställen saneras och skärs sedan ner till hanterbara storlekar.

De berörda komponenterna väger cirka 1500 ton, varav de flesta är radioaktiva. Högaktivt material som exempelvis kärnbränsle har forslats bort när dessa arbetet start. Kvarvarande material är medel- respektive låggradigt radioaktivt. Materialet kapas och packas i godkända behållare och mellanlagras på Ringhals i väntan på att slutförvaren byggs ut. Allt material tas om hand om med säkerhet som högsta prio och enligt lagar och föreskrifter.

Vattenfall beräknar att nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till totalt cirka 340 000 ton avfall. 5-10 procent av avfallet bedöms vara radioaktivt. Materialet som är fritt från radioaktivitet används som reservdelar, säljs eller återanvänds.

Under slutet av 2022 påbörjas den radiologiska rivningen. Avvecklingen av kärnkraft i Sverige har en trygg finansiering. Sedan 1970-talet har kärnkraftsbolagen avsatt medel för avveckling och slutförvar. Kärnavfallsfonden förvaltar pengarna.

Mer läsning finns! Leveranstidningen Entreprenad har tidigare skrivit om rivningen av kärnkraftverket i Barsebäck, se länkarna nedan!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
”Det är skillnad på byggare och byggare”
Eldrivet på återvinningen
Bättre ljus direkt från fabrik
Plattform för klimatneutralt byggande nu igång
Lasta servicebilen rätt
Friska tag på veckans lista!
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.156