23948sdkhjf

Zatisfy kämpar för säkrare produkter

Att CE-märka en produkt innebär att inte bara lova utan även visa att alla relevanta säkerhetskrav uppfylls. Ett digert arbete – som Zatisfy vill hjälpa till med.

Umeå. CE-märkning har legat Roberth Jonsson varmt om hjärtat i många år vid det här laget.

Han har en gedigen maskinbakgrund, med över tio år i Engconsfären, där han bland annat var platschef på Microprop, som utvecklade Engcons styrsystem.

Under tiden på Microprop gick han från att arbeta med den tekniska produktutvecklingen till att ta sig an strategifrågor och olika samarbeten. Därmed föll även CE-frågorna på hans bord.

– Det handlade om att utveckla produkter på ett säkert sätt, då är CE-märkningen central, säger Roberth Jonsson.

När han sedan startade eget 2018 fann han en marknad just där – många små och medelstora tillverkande företag, inte minst när det gäller mobila maskiner, behövde konsultstöd för att kunna utveckla säkra produkter som kunde CE-märkas.

Affärsidén är att coacha kunden i deras arbete med att ta fram en ny produkt – så att man i slutänden har all dokumentation på plats och kan CE-märka produkten.

– Vi är gärna med redan när de sätter ner sin idé på papper, då kan vi hjälpa dem genom hela processen, kommer vi in för sent kanske man måste konstruera om produkten, då blir det både förseningar och fördyringar kommenterar Roberth Jonsson.

Färska kollegan Johan Ek konstaterar att CE-märkning går ut på att göra en produkt eller en anläggning säker.

–  Det sker inte när man sätter på märket, det sker när man tar fram konceptet från början, säger han.

Roberth Jonsson betonar att Zatisfy inte utvecklar produkten, företaget ska vara en strategisk partner och ett stöd där uppgiften är att se till att lagar och regler följs så att produkten, när den väl är klar, uppfyller de krav på säkerhet som finns.

Arbetet kräver förstås en del finess. Sekretess är en hederssak om man till exempel ska kunna jobba för två konkurrenter, och få insyn i bådas utvecklingsarbete.

De primära kunderna är små eller medelstora företag och här hittar vi en hel rad entreprenadbekantingar, Zatisfy hjälper bland annat Rototilt, Engcon, Novatron, Holms Industrier och Cranab.

Kunderna finns även i andra nordiska länder och i Tyskland och behoven är stora, alla nya produkter och anläggningar måste CE-märkas.

– De riktigt stora företagen har den här kompetensen själv, på mindre företag är det konstruktionschefen som ska lägga kanske fem procent av sin tjänst på de här frågorna – då är det svårare att hålla sig uppdaterad och fördjupa sina kunskaper, säger Roberth Jonsson.

–  Jobbet ska alltid göras men om vi är med i processen leder den automatiskt fram till att produkten eller anläggningen blir CE-märkt, säger Johan Ek.

Han är tämligen ny på företaget, han började först i januari.

– Min nisch är att CE-märka produkter, när jag fick förfrågningar om att CE-märka anläggningar behövde jag hjälp och frågade Johan om han kunde hjälpa till, säger Roberth Jonsson.

Johan Ek är rutinerad elkonstruktör, han har arbetat i många år i automationens värld och under de senaste åren har han nästan uteslutande arbetat med att CE-märka större anläggningar.

Hans jobb i dag går oftast ut på att CE-märka liner, robotceller och andra installationer och han har precis börjat jobba med Rototilts nya monteringsanläggning i fabriken i Vindeln.

–  Vår uppgift här är att ha helikopterperspektivet, säger han.

Zatifsy ska fungera som ett slags filter mellan Rototilt, som står för den samlade anläggningen, och alla leverantörer som ska bidra med olika delar.

– Helheten måste bli säker, för att säkerställa det måste jag vara sjukt jobbig mot alla så att de levererar rätt grejer, ler Johan Ek.

När det gäller anläggningar – som till exempel en line i en fabrik – är CE-märkning verkligen ett lagarbete, konstaterar han.

–  Först när dokumentationen finns för exakt allt kan man sätta dit CE-stämpeln.

 Vad gäller när en entreprenör förändrar sin egen maskin? Läs mer om det här.

Fakta CE-märkning

  • CE står för Conformité Européenne, det vill säga i överensstämmelse med EG-direktiven.
  • För maskiner är det direktivet för  Maskinsäkerhet  (2006/42/EG) som gäller. Ansvarig myndighet för detta är Arbetsmiljöverket.
  • CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s krav när det gäller hälsa, miljö och säkerhet.
  • Den som ska CE-märka en produkt måste ha kännedom om kraven i EU-direktivet som gäller för just den produkten. Kraven ska finnas överförda till svenska regler.
  • CE-märkningen kräver också att det finns en ”försäkran om överensstämmelse”, ett dokument där tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav.
  • Anses produkten vara särskilt riskfylld kan provning behövas, tillverkaren måste då vända sig till ett oberoende tredjepartsorgan med rätt att utföra provning, certifiering och kontroll.

Källa: SIS, Swedish Standards Institute

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14